På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik detaljplanering

Granskad: 

Boverket sammanställer varje år statistik över hur plan- och bygglagstiftningens regler om detaljplanering har tillämpats under det gångna året.

Under dessa sidor redovisas en sammanställning av enkätsvaren om detaljplanering gällande 2019. Uppgifterna har samlats in genom Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvarats av kommuner och länsstyrelser. Enkäterna behandlar både länsstyrelsernas och kommunernas arbete med detaljplanering.

Osäkerheter i underlaget

För 2019 har alla 21 länsstyrelser besvarat alla kommunvisa enkäter, däremot förekommer att enskilda frågor har lämnats obesvarade. 280 av de 290 kommunerna har besvarat enkäten till kommunerna, men även här förekommer det att frågor lämnats obesvarade. Vi har under arbetet uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden, dels kommunernas svar. Sammantaget gör det här att statistiken bör tolkas med viss försiktighet.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen