Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljningsteman

Granskad:

Varje år pekas ett antal specifika temaområden ut i länsstyrelsernas regleringsbrev kopplat till uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning samt uppföljning av byggnadsnämndernas tillsynsarbete. Resultatet rapporteras in till Boverket i samband med den årliga uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Här presenteras Boverkets sammanställning av länsstyrelsernas återrapportering gällande år 2022.

Goda exempel på tillsynsplaner

Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2022, uppdrag 3 D1, fick länsstyrelserna i uppdrag att redovisa goda exempel på nämndernas tillsynsplaner. Länsstyrelserna har även haft i uppdrag att redovisa hur byggnadsnämnderna har arbetat med att ta fram tillsynsplaner och hur nämnderna arbetar med att följa upp och utvärdera dessa. Exemplen skulle väljas och redovisas med en sådan detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för kommuner med olika förutsättningar.

Boverket har sammanställt länsstyrelsernas rapportering på sidan Tema: Goda exempel på tillsynsplaner.

Tema: Goda exempel på tillsynsplaner

Tillämpningen av planeringsbesked

Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2022, uppdrag 3 D2, fick länsstyrelserna i uppdrag att redovisa och analysera hur kommunerna använder möjligheten att begära planeringsbesked av länsstyrelsen.

Boverket har sammanställt länsstyrelsernas rapportering på sidan Tema: Planeringsbesked.

Tema: Planeringsbesked

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen