På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Områdesbestämmelser

Antalet antagna områdesbestämmelser var fortsatt lågt under 2019. Inga områdesbestämmelser överprövades eller upphävdes under 2019.

Få nya områdesbestämmelser antas

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Enligt uppgifter från länsstyrelserna används inte områdesbestämmelser i någon större utsträckning. Totalt har 7 områdesbestämmelser antagits i landet under 2019.

Ett antagande av områdesbestämmelser innefattar såväl nya områdesbestämmelser som ändringar och upphävande av befintliga. För 2019 antogs 2 nya områdesbestämmelser, 3 ändringar av områdesbestämmelser och 2 upphävanden av områdesbestämmelser.

Det kan jämföras med att det under 2018 antogs 3 nya områdesbestämmelser, 2017 antogs 3 nya områdesbestämmelser och under 2016 antogs 1 ny områdesbestämmelse.

Inga områdesbestämmelser överprövade genom tillsyn

Det är fortsatt ovanligt att länsstyrelsen beslutar att överpröva områdesbestämmelser inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10–11 §§ plan- och bygglagen. Länsstyrelserna har under 2019 inte beslutat att överpröva några områdesbestämmelser. Senast en områdesbestämmelse överprövades var 2016.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej