Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förutsättningar för stärkt platssamverkan

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
98
ISBN (PDF):
978-91-7563-773-0
Rapport:
2021:30

Platssamverkan kan bidra till att utveckla den fysiska miljön lokalt, ge goda resultat när det gäller ökad trygghet, ökad trivsel samt ökade fastighetsvärden. Boverket har haft regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en stärkt platssamverkan.

Boverket har kartlagt svenska erfarenheter av lokal, långsiktig och platsbaserad samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och det allmänna i syfte att bekämpa utanförskap, skapa tryggare bostadsområden och stärka det lokala näringslivet. Därutöver har även exempel på platssamverkan i ett urval av länder studerats. I andra länder kan platssamverkan bland annat organiseras som ett Business Improvement District (BID). I Sverige bedrivs platssamverkan som liknar den som förekommer utomlands, fast på frivillig basis. Boverket har även undersökt om det finns några hinder i relevant lagstiftning för stärkt platssamverkan.

4 bilagor till rapporten finns, ta del av dessa i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen