På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Digitalisering" resulterade i 8 frågor och svar

Vilka krav ställs på kommuner vad gäller digitalisering av planer?

För kommunerna har inget förändrats vad gäller digitalisering av befintliga detaljplaner, det finns inget krav på detta i nuläget. Det finns inte heller några nya krav på att hantera ärendeprocesser eller arkivering digitalt.

Boverkets föreskrifter om detaljplan och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning ställer krav på detaljplaner och planbeskrivningar som påbörjats efter 31 december 2021. Syftet är att informationen i detaljplaner och planbeskrivningar ska struktureras digitalt på ett enhetligt sätt för att det ska vara möjligt att utbyta och återanvända informationen i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriet har också fått i uppdrag att skapa en geodataplattform vars syfte är att planerna ska tillgängliggöras nationellt.

För kommunerna innebär detta att de digitala verktyg som används för att producera och hantera detaljplaner och måste följa kraven i de nya reglerna.

Vad betyder ”digital detaljplan”?

När vi pratar om digital detaljplan så pratar vi egentligen om flera olika saker. Vi menar den informationsmängd som kan presenteras som ett eller flera dokument eller som bild i olika format både analogt och digitalt.

Vi menar också att informationen finns i en form och en struktur som gör det möjligt att hantera varje informationsdel, objekt, för sig. Avsikten med detta är att information ska finnas i en databas och kunna användas/tillgängliggöras/utbytas som digital information, alltså inte som bilder utan som digital information. Det vill säga vad objektet är, var det är beläget, vilken plan det tillhör, och attribut som exempelvis storlek, höjd, kvalitet och relation till andra objekt.

För att få ut någon nytta med en sådan ordning krävs det att informationen struktureras och hanteras på ett enhetligt sätt av alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. För detta behövs ett gemensamt regelverk.

Vad gäller för äldre detaljplaner?

Det finns inga krav på att digitalisera äldre detaljplaner.

Det står kommuner fritt att digitalisera äldre planer. Det finns alltså inga krav på att ett sådant arbete ska utföras.

Det är den analoga detaljplanen som utgör originalhandling. Vid digitalisering av en äldre detaljplan är den digitala planen kommunens tolkning av originalet. Tolkningen kan användas för att tillgängliggöra informationen på ett effektivt sätt internt och externt.

Vad är viktigt att tänka på vid digitalisering av befintliga planer?

Det är kommunen som själv bestämmer om befintliga detaljplaner ska digitaliseras. Det finns alltså i dagsläget inga krav på att ett sådant arbete ska utföras. Om det kommer sådana krav kan inte Boverket i detalj förutse villkoren för detta men det är alltid en fördel att konvertera från ett enhetligt digitalt underlag. Om ett sådant arbete planeras är det viktigt att bland annat tänka på följande:

 • Det är alltid beslutet i sitt original som är den gällande detaljplanen. Den digitaliserade detaljplanen är en tolkning av den gällande planen. Detta är alltid viktigt att poängtera för den som ska använda det digitaliserade materialet.
 • Boverket rekommenderar att kommuner följer Boverkets Planbestämmelsekatalog.Noggrannheten vid tolkning av exempelvis fastighetsgränser är beroende av vad verktyget/tjänsten/stödet ska användas till.
 • Det är värdefullt att ha med en bred kompetens i arbetet med att tolka de äldre planerna.
 • Oavsett hur man genomför ett digitaliseringsprojekt måste man förstå att ett sådant arbete kan behöva uppdateras om eller när det kommer regler som innebär att sådana äldre planer ska digitaliseras. Därför är det viktigt att ett digitaliseringsprojekt genomförs på ett enhetligt och strukturerat sätt och att dokumentationen av tolkningar som görs finns med.

Det finns flera fördelar med att genomföra ett samlat digitaliseringsprojekt, det vill säga att digitalisera flera, om inte alla, detaljplaner i ett samlat projekt. Fördelarna är bland annat:

 • Samlad kompetens
 • Enhetlig och systematisk tolkning
 • Samlad dokumentation av hur och varför tolkningen görs
 • Skapar en struktur som i efterhand kan anpassas eller överföras till nya krav eller andra IT-system
 • Det ger en bra kunskap om kommunens planmaterial. Exempelvis var det finns brister som kan vara nödvändiga att rätta till.

Nyttan med digitalisering av äldre detaljplaner faller ut i de olika sammanhang som detaljplaner används, exempelvis

 • när detaljplaneinformationen är nödvändig för beslutsfattande
 • när fastighetsägare och intressenter behöver få information om vad planen reglerar
 • i samband med att förändringar diskuteras
 • när byggnader eller fastigheter ska byta ägare.

Varför ska kommuner digitalisera befintliga detaljplaner?

Om "bara" nya detaljplaner är tillgängliga digitalt blir det "luckor" i planmosaiken. Ett digitaliserat planmaterial ger beslutsfattarna en bättre överblick av hur situationen ser ut och det skapar möjlighet att effektivisera insamling av data och redovisning av statistik.

Nyttan med digitalisering av äldre detaljplaner faller ut i de olika sammanhang som detaljplaner används, exempelvis:

 • när detaljplaneinformationen är nödvändig för beslutsfattande,
 • när fastighetsägare och intressenter behöver få information om vad planen reglerar,
 • i samband med att förändringar diskuteras eller
 • när byggnader eller fastigheter ska byta ägare.

Görs digitaliseringsarbetet strukturerat och enhetligt finns det goda förutsättningar att det material som tas fram kan användas som ett effektivt verktyg i den dagliga hanteringen av exempelvis lovärenden enligt PBL och tillståndsärenden enligt MB.

Liksom allt förändringsarbete så ger det också positiva effekter att systematiskt gå igenom ett befintligt material med ett särskilt syfte. Erfarenheterna skapar förutsättningar för genomtänkta förändringar i det nuvarande sättet att arbeta.

Hur påverkas kommuner av föreskrifterna för detaljplan och planbeskrivning?

Kommunerna kommer att påverkas genom att de planer som tas fram från och med 1 januari 2022 måste följa föreskrifterna. Det innebär att det kommer att ställas krav på att detaljplaner och planbeskrivningar följer de regler som Boverket har beslutat om.

Lantmäteriet har i uppdrag att utveckla en nationell plandatabas. När den nationella geodataplattformen tas i drift kommer det ställas krav på att kommunerna levererar eller tillgängliggör planinformation.

Varför ska kommuner göra sina detaljplaner i digitalt format

Det finns en politisk ambition att utnyttja de digitala verktygen och förbättra och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Man ser en vinst i att bland annat detaljplaneinformationen görs tillgänglig på ett sådant sätt att den skapade informationen kan lagras och återanvändas på ett enhetligt och effektivt sätt både internt och externt oberoende av IT-system, organisation och administrativa gränser. Att det finns tillgång till digital planinformation är en förutsättning för och grunden till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess vilket innebär att informationshanteringen sker digitalt genom hela processen.

Det räcker inte att kommuner gör sina nya planer i digitalt format. För att få en obruten digital samhällsbyggnadsprocess är en av förutsättningarna att även befintliga planer digitaliseras.

Tillbaka till toppen