Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunala erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
32
ISBN (PDF):
978-91-89581-35-7

I den fördjupade förstudien ger Boverket en inblick i hur sju kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Den fördjupade förstudien bygger på intervjuer med kommunala tjänstepersoner från Vellinge i söder till Umeå i norr och ger en inblick i hur några av Sveriges kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Utöver finansieringsfrågan så ger även förstudien en inblick i hur tjänstepersonerna ser på klimatrisker, behovsbilden och vilka erfarenheter som de vill dela med sig av till andra kommuner.

Utifrån intervjuerna så drar vi tre slutsatser:

  • Det är svårt med ett helhetsgrepp om kostnaderna.
  • Kommunerna har olika förutsättningar utifrån bland annat läge och organisation, vilket skapar olika möjligheter för lösningar.
  • Möjligheten till ekonomiska stöd är viktig då det både skapar ekonomiska förutsättningar och samtidigt också påverkar hur kommunerna arbetar med klimatanpassningsåtgärder.
Tillbaka till toppen