Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet

– en inspirationsskrift

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-982-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-983-3

Boverket har sedan 2017 bjudit in till diskussioner och workshopar, arrangerat föreläsningar och tagit fram kunskapsunderlag för att på olika sätt belysa sambanden mellan teknikutveckling och byggd miljö.

Målet har i första hand varit att ge en introduktion till de möjligheter och risker som den digitala teknikutvecklingen kan innebära för den rumsliga utvecklingen på en övergripande planeringsnivå.

Denna inspirationsskrift lyfter fram viktiga delar av detta arbete och fördjupar samtidigt vissa resonemang genom att lyfta konkreta exempel från olika delar av landet. Dessa exempel visar på hur tekniken kan användas som analysstöd i planeringsprocessen och hjälpa orter att använda sina tillgångar på ett smart sätt.

Mer utvecklade resonemang finns att ta del av i huvudrapporten ”Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet - en introduktion till stöd för översiktlig planering”.

Tillbaka till toppen