På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
82
ISBN (tryck):
978-91-7563-662-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-663-4
Rapport:
2019:20

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Det är en demokratisk rättighet att kunna vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö utan att bli utsatt för brott.

Det finns flera faktorer som påverkar risken för att bli utsatt för brott, bland annat den byggda miljöns utformning. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett ända-målsenligt och brottsförebyggande trygghetsskapande arbete.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida en vägledning för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen.

Rapporten innehåller ett samlat kunskaps- och diskussionsunderlag kring vad som kan göras i utformningen av fysiska miljöer i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden.

Tillbaka till toppen