Dokumentationssystem för byggprodukter

Regler om loggbok för vissa nya byggnader och anläggningar

Dokumentationssystem för byggprodukter
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
155
ISBN (tryck):
978-91-7563-568-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-569-9
Rapport:
2018:22
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har regeringens uppdrag att utreda vilka regler som ska gälla för dokumentering av byggprodukter i nya byggnader och anläggningar och som ska samlas i en loggbok.

Med loggbokens hjälp ska man kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under hela livslängden. Informationen i loggboken kan användas i förvaltningen, vid en eventuell sanering, vid ändring och rivning av byggnadsverk. Loggboken kan främja en effektivare återanvändning och återvinning och att byggprodukter cirkulerar i giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Boverket lämnar förslag på regler som bedöms överensstämma med rådande EU-rätt och som kan införas i närtid. Boverket lämnar dock till regeringen att avgöra vid vilken tidpunkt reglerna bör införas. Som tidigast anser Boverket att reglerna bör införas den 1 januari 2021.

Sidansvarig: Publikationsservice