Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dokumentationssystem för byggprodukter

Regler om loggbok för vissa nya byggnader och anläggningar

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
155
ISBN (tryck):
978-91-7563-568-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-569-9
Rapport:
2018:22

Boverket har regeringens uppdrag att utreda vilka regler som ska gälla för dokumentering av byggprodukter i nya byggnader och anläggningar och som ska samlas i en loggbok.

Med loggbokens hjälp ska man kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under hela livslängden. Informationen i loggboken kan användas i förvaltningen, vid en eventuell sanering, vid ändring och rivning av byggnadsverk. Loggboken kan främja en effektivare återanvändning och återvinning och att byggprodukter cirkulerar i giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Boverket lämnar förslag på regler som bedöms överensstämma med rådande EU-rätt och som kan införas i närtid. Boverket lämnar dock till regeringen att avgöra vid vilken tidpunkt reglerna bör införas. Som tidigast anser Boverket att reglerna bör införas den 1 januari 2021.

Tillbaka till toppen