Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

En så kallad loggbok

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
136
ISBN (tryck):
978-91-7563-331-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-332-9
Rapport:
2015:46

Boverket föreslår, genom ett författningsförslag, att loggbok ska tas fram och användas för vissa typer av byggnadsverk. En loggbok är ett sätt att organisera och spara produktinformation om de byggprodukter som ingår i ett byggnadsverk. Användningen av loggbok ger ett bättre kunskapsunderlag och en ökad spårbarhet för använda produkter och material i byggnadsverk, inklusive farliga ämnen.

Boverket föreslår, i samråd med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen, ett författningsförslag som omfattar vissa typer av byggnadsverk. Förslaget är att reglera användningen av loggbok, med krav på vissa byggherrar att upprätta en sådan. Regler om vad loggboken ska innehålla och när den ska uppdateras, kommer ge en större användning av loggbok och en jämnare kvalitet.

Förslaget innebär att loggbok ska tas fram och användas för vissa byggnadsverk, men att byggherren själv kan välja vilket loggbokssystem som ska användas, bara vissa grundläggande krav uppfylls.

Om uppdraget

Boverket har på regeringens uppdrag undersökt om det finns förutsättningar för att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk, en så kallad loggbok. I uppdraget ingick att komma med eventuella förslag till förändringar i regelverk.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen