Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster i staden

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
2
ISBN (tryck):
saknas

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Till exempel att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i naturen. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är de däremot fortfarande osynliga i många beslut.

Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram en folder med informationsgrafik för att synliggöra och förklara de ekosystemtjänster som finns i staden.

Mer information

Mer information om ekosystemtjänster hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen