På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI

Fördjupningsrapport till regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m.

Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
86
ISBN (tryck):
978-91-86342-47-0
ISBN (PDF):
978-91-86342-48-7

Fördjupningsrapport till regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka bland annat dessa frågor samt vid behov föreslå förnyade delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Denna fördjupningsrapport innehåller en beskrivning av de statistiska metoderna i Boverkets undersökning BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö). Det är en teknisk rapport som beskriver det system av statistiska undersökningar som har genomförts, med flera olika typer av undersökningsobjekt och flera olika datainsamlingsmetoder.

Huvudrapporten "Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat.

Tillbaka till toppen