Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI

Fördjupningsrapport till regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m.

Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
86
ISBN (tryck):
978-91-86342-47-0
ISBN (PDF):
978-91-86342-48-7
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Fördjupningsrapport till regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka bland annat dessa frågor samt vid behov föreslå förnyade delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Denna fördjupningsrapport innehåller en beskrivning av de statistiska metoderna i Boverkets undersökning BETSI (Byggnaders energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö). Det är en teknisk rapport som beskriver det system av statistiska undersökningar som har genomförts, med flera olika typer av undersökningsobjekt och flera olika datainsamlingsmetoder.

Huvudrapporten "Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat.

Sidansvarig: Publikationsservice