Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att förbättra kunskapsnivån om hantering av asbest i byggnader

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
26
ISBN (PDF):
978-91-89581-31-9
Rapport:
2023:14

Boverket fick i juli 2022 i uppdrag av regeringen att, som i ett led i arbetet med att förebygga ohälsa till följd av exponering för asbest, kartlägga inom vilka områden kunskap om förekomst och hantering av asbest i byggnader brister. Denna rapport är Boverkets redovisning av uppdraget.

Boverket skulle också föreslå hur information och kunskap om hur asbest ska hanteras vid byggnadsarbeten kan stärkas för olika målgrupper, samt ta fram frågor och svar till Boverkets webbplats utifrån den kunskap som finns i dag om risker med asbest och hur asbest ska hanteras vid byggnadsarbeten. 

Kartläggningen har påvisat stora brister i både kunskap och hantering av asbest under renoveringar och ombyggnationer. Okunskap, tidspress och andra faktorer medför ofta att inventering och sanering av asbest inte alls sker, eller sker på felaktigt sätt, vilket kan innebära stora hälsorisker för de som utför arbetet. Kombinationen av detta utgör en grogrund för oseriösa företag och kriminella aktörer.

Boverket ser ett stort behov av ökad kompetens och informationsspridning om asbest. Det gäller såväl hälsorisker och i vilka byggnadsmaterial och byggprodukter asbest kan förekomma, som hur yrkesverksamma och privatpersoner ska agera för att minimera risk för negativ påverkan på människors hälsa.

Tillbaka till toppen