På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mått på bostadsbristen

– förslag på hur återkommande bedömningar ska göras

Mått på bostadsbristen
Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
132
ISBN (tryck):
978-91-7563-716-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-717-4
Rapport:
2020:21

Boverket fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på enhetliga begrepp som ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. I september 2020 redovisades uppdraget genom rapporten ”Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Avsikten är att de presenterade beräkningarna ska kunna användas i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor och underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen.

I rapporten har Boverket tagit fram en årlig beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på både nationell, regional och lokal nivå. Vad som är en rimlig bostad definieras enligt en uppsättning kriterier och normer. Kvantitativa mått visar hur många hushåll som har en boendesituation som inte uppfyller de olika kriterierna.

Enligt beräkningsmodellen är 462 000 hushåll i landet trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi.

Resultaten finns som öppna data fördelat på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika hushållsgrupper.

Tillbaka till toppen