På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kompletterande utredning av konsekvenser till Boverkets föreskrifter (2017:5) om ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Avseende avsnitt 6:7412 Rumsvärmare

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
132
ISBN (tryck):
978-91-7563-660-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-661-0
Rapport:
2019:19

Kraven på rumsvärmare som installeras i byggnader skärptes den 1 juli 2017. Ändringen gjordes i avsnitt 6:7412 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR.

Med rumsvärmare menas köksspisar, kökspannor, braskaminer, pelletseldade kaminer och insatser. Boverket har på uppdrag av regeringen fördjupat utrett vilka konsekvenserna blir av ändringen för begagnade rumsvärmare som installeras i befintliga byggnader. Resultatet presenteras i den här rapporten.

I utredningen undersöks särskilt vilka konsekvenser regeländringen får för:

  • enskilda
  • kulturhistoriska värden
  • miljö, klimat och människors hälsa
  • krisberedskap
  • brandskydd
  • konkurrens
  • tillverkare och företag som handlar med begagnade rumsvärmare.

Dessutom studeras vad de nya reglerna får för betydelse i ett internationellt sammanhang.

Övergångstid fram till den 1 oktober 2019

Observera att reglerna har haft en övergångstid fram till den 1 oktober 2019 där äldre regler har fått tillämpas och efter den 1 oktober 2019 har regeln om utsläppskrav för köksspisar tagits bort.

 

Tillbaka till toppen