Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostäder och platser för ungdomar

Lägesrapport till ungdomspolitiken

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
84
ISBN (tryck):
978-91-7563-672-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-673-3
Rapport:
2019:25

Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

En bra bostad är en väsentlig förutsättning för goda levnadsvillkor. De flesta ungdomar i Sverige bor bra men det finns brister och undantag, framförallt bland ungdomar i socialt utsatta bostadsområden och bland ungdomar av utländsk härkomst. Ungdomar behöver också tillgång till ett varierat utbud av platser för möten och aktiviteter samt rejäla skolgårdar. Konkurrensen om marken vid nyproduktion gör att barn och ungdomar får allt mindre ytor att röra sig på.

Att som ung kunna skaffa sig en egen bostad är avgörande för känslan av makt över sitt liv. Men låga inkomster och brist på lämpliga bostäder gör att många bor kvar hemma längre än de vill. Att kunna ta sig fram själv i staden eller till andra platser bidrar också till självständighet och för det behövs säkra cykelvägar mellan relevanta målpunkter.

Allmänna samlingslokaler har stor betydelse, inte minst för ungdomar, som arena för demokratiska processer och inflytande över samhällsutvecklingen.

Tillbaka till toppen