På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella planeringsfrågor Sverige 2019

Boverkets rapportering till nordiska planmyndighetsmötet

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-658-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-659-7
Rapport:
2019:18

I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

Riksdagsvalet i september 2018 följdes av ett komplicerat parlamenta-riskt läge. Först efter flera regeringsbildningsförsök kunde socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet bilda regering i januari 2019. Detta efter en överenskommelse med liberalerna och centerpartiet om ett avtal, Januariavtalet, med 73 punkter inom olika politiska områden. I den nya regeringen ligger ansvaret för plan-, bygg- och bostadsfrågor på finansdepartementet.

Bostadsbristen är fortsatt besvärande i många kommuner i landet. Efter en ökning av byggtakten under några år har bostadsbyggandet minskat igen. Boverket bedömer att bostadsbyggandet under 2019 kommer att vara lägre än det bedömda behovet. Bostadsbyggandet har under en tid till stor del varit riktat mot de dyrare segmenten, vilket gör att det saknas bostäder för grupper med låga inkomster eller som av andra anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna fortsätter och omfattar för Boverkets del allt från översiktlig planering till byggande. Ett särskilt fokus har under 2018 riktats mot arbete med standardiserade digitala detaljplaner.

Riksdagen tog 2018 beslut om nytt nationell mål för arkitektur, form och design genom propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. Boverket har fått rollen att leda och samordna arbetet på nationell nivå och tillsatt en riksarkitekt med särskilt ansvar för genomförande av politiken.

Tillbaka till toppen