På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-7563-554-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-555-2
Rapport:
2018:16

Den här rapporten ger en övergripande bild av det arbete som hittills gjorts för att harmonisera byggregler mellan de nordiska länderna. En sammanställning har gjorts av den tillgänglighetsforskning som bedrivits i Norden fram till i dag, och är användbar i det fortsatta arbetet för att kunna genomföra gemensam nordisk fullskaleforskning på tillgänglighetsområdet.

Rapporten föreslår att ett mobilt laboratorium används till fullskalestudier om tillgänglighet i hela Norden och att resultaten från försöken samlas i en gemensam databas.

Uppgifterna i databasen blir en gemensam referens för de nordiska ländernas byggmyndigheter och beslutsfattare och kan på sikt ligga till grund för gemensamma regeländringar. Det är ekonomiska och logistiska fördelar som har lett fram till förslaget om ett mobilt laboratorium som läggs fram i denna rapport.

Förslag om en fast arbetsgrupp togs fram i Boverkets rapport Nordiskt samarbete för harmonisering av byggregler och tillgänglighet, rapport 2016:10. Den fasta arbetsgrupp som vi föreslår inom detta uppdrag består av tjänstemän från de nordiska byggmyndigheterna men föreslås få en mer formaliserad struktur än nuvarande arbetsgrupp. Det ökar premisserna för ett långsiktigt nordiskt samarbete om tillgänglighetsforskning och en kontinuitet säkras. Projektet föreslår att den fasta arbetsgruppen får till uppgift att arbeta vidare med processen att öka harmoniseringen av byggreglerna och löpande frågeställningar men även att implementera forskningsprojektet.

Tillbaka till toppen