Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
108
ISBN (tryck):
978-91-7563-608-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-609-2
Rapport:
2018:35

Vattenförsörjningen behöver bli mer robust för att framtida klimatförändringar ska kunna hanteras på ett tryggt sätt. Det konstaterar Boverket i en nyutgiven rapport om dricksvattenförsörjning i fysisk planering.

Ett föränderligt klimat tillsammans med snabbt växande städer, samhällen och industrier medför ökad konkurrens om vattentillgångarna. Samtidigt ökar risken för att sjöar, vattendrag och grundvatten som används för dricksvatten kan bli förorenade. Genomtänkt planering är viktigt för att bidra till en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning. Boverket har analyserat lägesbild, behov och möjligheter att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning genom insatser vid fysisk planering.

Det är tydligt att hushållningen med mark- och vattenområden behöver utvecklas och i rapporten presenteras tre huvudförslag:

  • Nationell plan och strategi för vattenförsörjning.
  • Tydligare roll för dricksvattenförsörjning vid fysisk planering.
  • Översyn av regleringen kring dagvatten.
Tillbaka till toppen