På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-492-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-493-7
Rapport:
2017:22

Näringsdepartementet har gett Boverket i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. I uppdraget har ingått att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Dessutom har även ingått att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås.

Boverket har också utrett om tillsynen av energikraven i byggprocessen kan, och i så fall bör, samordnas med tillsynen av energideklarationerna. I de fall Boverket föreslår ändringar i lagar eller förordningar har också författningsförslag lämnats.

Tillbaka till toppen