Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
42
ISBN (tryck):
978-91-7563-492-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-493-7
Rapport:
2017:22

Näringsdepartementet har gett Boverket i uppdrag att utreda tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet. I uppdraget har ingått att utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning.

Dessutom har även ingått att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås.

Boverket har också utrett om tillsynen av energikraven i byggprocessen kan, och i så fall bör, samordnas med tillsynen av energideklarationerna. I de fall Boverket föreslår ändringar i lagar eller förordningar har också författningsförslag lämnats.

Tillbaka till toppen