Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Delredovisning av ”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)”

Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL
Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
84
ISBN (tryck):
978-91-7563-500-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-501-9
Rapport:
2017:26
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från krav på bygglov för altaner, solcellspaneler och solfångare samt föreslå en definition av begreppet altan. I denna delrapport lämnar Boverket förslag på sådana undantag och på en definition.

Sidansvarig: Publikationsservice