Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015

Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
398
ISBN (tryck):
978-91-7563-251-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-252-0

I regelsamlingen samlar Boverket de bestämmelser – från lag till allmänt råd - som är centrala för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Detta är den elfte upplagan som bland annat innehåller plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, delar av miljöbalken och flera av Boverkets  författningar.

Observera att denna regelsamling inte innehåller de senaste reglerna. För aktuella regler se länkar i "Relaterad information"

Sidansvarig: Publikationsservice