På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En strategi för hänvisning till standarder

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
58
ISBN (tryck):
978-91-7563-317-6
ISBN (PDF):
978-91-7563-318-3
Rapport:
2015:42

Boverket har tagit fram en strategi om hur hänvisningar till standarder i myndigheters regler och vägledningar bör göras. Strategin redovisas i denna rapport.

Kort innebär strategin att myndigheter får hänvisa till standarder i föreskrift, allmänt råd och vägledning, men det ska motiveras och det finns vissa begränsningar att ta hänsyn till. Exempel på det är att exklusiva hänvisningar, det vill säga hänvisningar som innebär att en viss standard måste tillämpas, enbart får göras i föreskrift, att alla hänvisningar bör vara daterade och att harmoniserade byggproduktstandarder, som ändå är tvingande att använda, enbart bör hänvisas till vid nationella val.

Rapporten innehåller förutom strategin även en kortversion av strategin i punktform, en genomgång av olika typer av standarder samt en process för hur man bör gå tillväga för att komma fram till om man bör hänvisa till en standard eller inte samt hur en hänvisning bör utformas.

I uppdraget har det även ingått att informera övriga byggmyndigheter om systemet med standarder. Detta beskrivs kort i rapporten, men vägledningen om standarder, som är resultatet av denna del av uppdraget, finns på Boverkets webbplats, länk finns under relaterad information. Denna vägledning är till för dig med lite eller ingen kunskap om standarder och standardisering men som vill lära dig mer.

Om uppdraget

Uppdraget från regeringen handlar om att ta fram en strategi för när, hur och på vilket sätt Boverket bör hänvisa till standarder i föreskrifter, allmänna råd och i vägledningar. Tanken är att strategin ska kunna användas av andra regelgivande myndigheter inom t.ex. byggområdet. I detta uppdrag ingår även att utbilda byggmyndigheter om standardisering. Uppdraget ingår i Boverkets regleringsbrev för 2015.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information". Där kan du ladda ner en kortversion av strategin, som även ligger som bilaga 1 i rapporten.

Tillbaka till toppen