Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
86
ISBN (tryck):
978-91-7563-127-1
ISBN (PDF):
978-917563-128-8
Rapport:
2014:15

Regeringen har i regleringsbrevet för 2013 gett Boverket i uppdrag att i samråd med Tillväxtverket och Tillväxtanalys ställa samman, analysera och vid behov lämna förslag till insatser för att stärka samordningen mellan det kommunala översiktsplanearbetet, infrastruktur- och transportplaneringen samt det regionala tillväxtarbetet.

Boverket har i rapporten sammanställt och analyserat det underlag vi fått från regionalt tillväxtansvariga organ samt länsstyrelser. Rapporten visar på svårigheten att få det svenska systemet för fysisk planläggning och regionalt tillväxtarbete att fullt ut fungera tillsammans.

Tillbaka till toppen