Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förstudie kontrollplan

Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
978-91-7563-123-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-124-0
Rapport:
2014:11

Denna rapport är en förstudie och är avsedd att vara ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med frågan. Boverket har saknat tillräckligt och dokumenterat underlag för att veta var problemen är och om det även behövs föreskrifter, allmänna råd och/eller vägledning i frågan. Extern efterfrågan på vägledning har varit stor sedan nuvarande system infördes.

Boverket vill vidare utreda om det finns brister i det nuvarande regelverket och varför byggfel inte verkar minska trots att alla byggnader ska ha kontrollplaner som ska säkerställa att till exempel alla de tekniska egenskapskraven blir uppfyllda. Avsikten med denna rapport är inte att ge svaren på frågorna ovan, utan att ställa upp problemställningar inför en kommande, större utredning.

Tillbaka till toppen