Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016”

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016”
Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
22
ISBN (tryck):
978-91-87131-10-3
ISBN (PDF):
978-91-87131-11-0
Rapport:
2012:5
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för "En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016" redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål.

Arbetet med delmålen ska till regeringen årligen redovisas i en särskild rapport 2012, 2013, 2014 och 2015.

I denna första rapport 2012, redovisar och beskriver Boverket bland annat hur situationen är när arbetet med de uppsatta målen påbörjas.

Sidansvarig: Publikationsservice