Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016”

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
22
ISBN (tryck):
978-91-87131-10-3
ISBN (PDF):
978-91-87131-11-0
Rapport:
2012:5

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för "En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016" redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål.

Arbetet med delmålen ska till regeringen årligen redovisas i en särskild rapport 2012, 2013, 2014 och 2015.

I denna första rapport 2012, redovisar och beskriver Boverket bland annat hur situationen är när arbetet med de uppsatta målen påbörjas.

Tillbaka till toppen