Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016
Utgivningsår:
2014
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-7563-125-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-126-4
Rapport:
2014:12
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att årligen redovisa arbetet som utförs inom ramen för den nationella strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Arbetet är ordnat i fem delmål med stöd i ett permanent samråd med funktionshindersrörelsen.

I denna tredje rapport beskriver Boverket genomförda insatser och uppföljningar under 2013.

Sidansvarig: Publikationsservice