Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU och bostadspolitiken 2011

Rättsutveckling och samarbete inom EU med betydelse för svensk bostadspolitik

Utgivningsår:
2012
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-87131-04-2
ISBN (PDF):
978-91-87131-05-9
Rapport:
2012:4

EU-samarbetet påverkar förutsättningarna för den nationella bostadspolitiken, exempelvis måste statliga stimulanser till bostadssektorn godkännas av EU-kommissionen. Det europeiska samarbetet kan också öppna för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma värderingar och förhållningssätt kring bostadsfrågor.

Boverket följer utvecklingen inom EU med rättsfall, beslut, meddelanden och andra typer av ställningstaganden som kan ha betydelse för utformningen av bostadspolitiken på den nationella nivån och som kan påverka förutsättningarna för svensk bostadspolitik. Här presenteras resultatet av bevakningen 2011, vi har gjort motsvarande rapporter för 2008, 2009 och 2010.

Tillbaka till toppen