På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden 2011-2012

Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2011

Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
66
ISBN (tryck):
978-91-86827-14-4
ISBN (PDF):
978-91-86827-15-1

Rapporten speglar bland annat kommunernas bedömningar av det aktuella läget på bostadsmarknaden. Förväntat bostadsbyggande och kommunernas arbete med boendeplanering belyses också, liksom insatser för särskilda grupper.

Kommuner som uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet ökar åter igen. Samtidigt minskar antalet kommuner som upplever ett överskott på bostäder. Försäljningarna av allmännyttiga lägenheter 2010 minskar jämfört med 2009 års nivå, men siffran är relativt hög i ett längre tidsperspektiv. Det är fortfarande Storstockholm som står för en övervägande del av antalet försäljningar. De flesta lägenheterna i Storstockholm säljs till bostadsrättsföreningar.

Bostadsmarknadsenkäten 2011–2012 bygger på resultat från Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät. Kommunerna besvarade enkäten i januari 2011. Alla utom tre kommun har besvarat årets enkät.

Tillbaka till toppen