Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

Vägledningsrapport 2006

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner
Utgivningsår:
2006
Antal sidor:
91
ISBN (tryck):
ISBN 91-7253-307-2
Räddningsverket och Boverket får många frågor från länsstyrelser och kommuner om säkerhetsåtgärder och hur dessa kan regleras med detaljplan.
 
Rapporten "Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner" vägleder kommunerna i detaljplanearbetet och länsstyrelserna i deras rådgivande och kontrollerande funktion när det gäller säkerhetsfrågor i detaljplaner.
 
Rapporten är framtagen av Räddningsverket i samarbete med Boverket.
 
På Boverkets webbplats kan du enbart ladda ner publikationen som pdf.
 
Du kan beställa den tryckt hos MSB, Myndigheter för samhällsskydd och beredskap. Se länk i "Relaterad information"
Sidansvarig: Publikationsservice