Industriellt bostadsbyggande

Koncept och processer

Industriellt bostadsbyggande
Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
104
ISBN (tryck):
978-91-85751-99-0
ISBN (PDF):
978-91-86045-00-5
Denna rapport behandlar konceptet industriellt bostadsbyggande som är ett aktuellt ämne i den svenska byggindustrin. Rapporten baseras i sin helhet på den licentiatavhandling ”Industrialised House-building – Concept and Processes” som presenterades av Jerker Lessing 2006 och som nu omarbetats till en svensk version.
Sidansvarig: Publikationsservice