Hinseblick, Karlshamn

Prisvärda lägenheter med prefabricering och utländskt byggmaterial

Hinseblick, Karlshamn
Utgivningsår:
2007
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-85751-63-1
I denna rapport beskrivs hur det kommunala bostadsbolaget Karlshamnsbostäder jobbade i samband med byggandet av två nya bostadsfastigheter i kvarteret Hinseblick i Karlshamn.
Sidansvarig: Publikationsservice