Nyckeltal för energianvändning i byggnader

Nyckeltal för energianvändning i byggnader
Utgivningsår:
2001
Antal sidor:
37
ISBN (tryck):
91-7147-684-9

I rapporten redovisar Boverket förslag på nyckeltal för energianvändningen i byggnader. De bygger på en avvägning mellan olika intressenters nytta och möjligheter. Syftet är att konstruera och definiera sådana nyckeltal som kan beskriva byggnaders energianvändning och miljöbelastning för att kunna formulera och följa upp mål på nationell och lokal nivå.

Sidansvarig: Publikationsservice