Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets föreskrifter om översiktsplan kommer att EU-anmälas

Granskad:
Nyhet

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter om översiktsplan. Ett förslag på föreskrifter var på remiss under perioden 30 mars till 25 augusti 2023. Boverket reviderar nu förslaget utifrån de synpunkter som kommit in och har beslutat att föreskrifterna ska EU-anmälas som tekniska regler enligt direktiv 2015/1535.

En anmälan om tekniska regler skickas till EU-kommissionen via Kommerskollegium. Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras. Förslaget till föreskrifter får inte antas innan anmälningsproceduren är avslutad. Boverkets målsättning är att en EU-anmälan sker under våren 2024 och att föreskriften kan beslutas och träda ikraft under hösten 2024. Reglerna blir dock först bindande att tillämpa för de översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 i enlighet med plan- och byggförordningen.

Föreskrifter om översiktsplan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen