Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur kan man påverka arbetet i uppdraget Möjligheternas byggregler?

Boverket ordnar dialogmöten med representanter för berörda, via intresseorganisationer och motsvarande. De olika delprojekten har också referensgrupper, läs mer på sidan om pågående regelarbete. Alla författningar kommer att skickas på remiss innan de kan beslutas och träda i kraft.

Pågående regelarbete

Tillbaka till toppen