Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kan jag minska ventilationen under uppvärmningssäsongen för att spara energi?

För att förebygga olägenheter till följd av radon, mikroorganismer, fukt med mera i inomhusluften rekommenderas ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea (eller 4 liter per sekund och person) i bostäder. Ventilationsflödet kan styras beroende på aktivitet och fuktmängd, men får inte bli lägre än 0,10 liter per sekund per kvadratmeter golvarea då ingen vistas i bostaden.

Ventilation

Vägledning om ventilation

Vägledning om ventilation (på Folkhälsomyndighetens webbplats)

Energieffektiv ventilation (på Energimyndighetens webbplats)

Tillbaka till toppen