Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hemlösa

Granskad:

Den senaste nationella kartläggningen av hemlöshet genomfördes 2017. Det är Socialstyrelsen som kartlägger hemlösheten i landet och som tar fram underlag och stöd till kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet. Kartläggningar har gjorts vart sjätte år sedan 1993.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer, något förenklat:

Situation 1: Akut hemlöshet

Hit räknas förutom "uteliggare", dvs. personer som sover ute eller i trappuppgångar, bilar, tält och liknande, även dem som övernattar på akutboende eller härbärge eller i jourboende, skyddade boenden eller motsvarande.

Situation 2: Institutionsvistelse och stödboende

Intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, eller annan institution eller stödboende och ska flytta därifrån inom tre månader, men har ingen bostad att flytta till.

Situation 3: Långsiktiga boendelösningar

Boende i någon av socialtjänstens särskilda boendelösningar, där boendet är förenat med tillsyn och särskilda villkor eller regler. Det gäller t.ex. försökslägenheter, träningslägenheter och sociala kontrakt.

Situation 4: Eget ordnat kortsiktigt boende

Bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson.

Den här breda definitionen av hemlöshet har använts sedan 2011. Den lyfter fram att hemlöshet kan bero på såväl strukturella som individuella faktorer och att hemlöshet inte är en egenskap utan en situation som en person kan befinna sig i, under olika lång tid.

5 900 akut hemlösa

Vid mättillfället 2017 registrerades sammanlagt 32 400 personer som hemlösa. Nästan hälften av dem befann sig i situation 3, det vill säga i en träningslägenhet, socialt kontrakt eller motsvarande. Cirka 18 procent eller 5 900 personer var akut hemlösa. Båda dessa kategorier visade på en ökning jämfört med förra mätningen (2011). Kategorierna 2 och 4 hade däremot minskat. Cirka 18 procent av alla som registrerades som hemlösa under mätveckan hade ett eget ordnat kortsiktigt boende, till exempel hos någon kompis eller släkting. Resterande 15 procent befann sig i situation 2, det vill säga var utskriven från fängelse eller annan institution men utan någon bostad att flytta till. Källa är Socialstyrelsens rapport "Hemlöshet 2017", länk finns i "Relaterad information",

Kommunernas särskilda boendelösningar

Boverket tar varje år in uppgifter om kommunernas särskilda boendelösningar för hemlösa personer som inte godtas som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Boverkets bevakning fokuserar alltså på åtgärdssidan men speglar samtidigt utvecklingen av den del av hemlösheten som avser situation 3, som står för nästan hälften av hemlösheten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen