På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbeståndet i Sverige

Granskad:

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det 4 924 792 bostadslägenheter i Sverige vid utgången av år 2018.

Fördelat efter hustyp fanns 2 081 112 lägenheter i småhus (42 procent), 2 508 679 lägenheter i flerbostadshus (51 procent), 253 821 lägenheter i specialbostäder (5 procent) samt 81 180 i övriga hus (2 procent)

Specialbostäderna var fördelade på 135 769 lägenheter för äldre eller funktionshindrade, 99 965 studentbostäder samt 18 087 övriga specialbostäder.

Fördelat efter upplåtelseform fanns det 1 872 171 lägenheter i hyresrätt, 1 152 544 lägenheter i bostadsrätt och 1 898 259 lägenheter i äganderätt. Det saknas uppgifter för 1 818 lägenheter.

Av lägenheterna i småhus är 91 procent äganderätter (1 897 276 lägenheter). Av lägenheterna i flerbostadshus är 58 procent hyresrätter (1 464 894 lägenheter) och 42 procent bostadsrätter (1 042 582 lägenheter).

Observera att SCB:s redovisning av upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Stapeldiagram som illustrerar bostadsbeståndet i Sverige 2018-12-31.
Antal bostäder per upplåtelseform och hustyp 2018-12-31. Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
SCB:s upplåtelseformer

Småhus: avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus: avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus: avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen