På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbeståndet i Sverige

Granskad:

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det 4 924 792 bostadslägenheter i Sverige vid utgången av år 2018.

Fördelat efter hustyp fanns 2 081 112 lägenheter i småhus (42 procent), 2 508 679 lägenheter i flerbostadshus (51 procent), 253 821 lägenheter i specialbostäder (5 procent) samt 81 180 i övriga hus (2 procent)

Specialbostäderna var fördelade på 135 769 lägenheter för äldre eller funktionshindrade, 99 965 studentbostäder samt 18 087 övriga specialbostäder.

Fördelat efter upplåtelseform fanns det 1 872 171 lägenheter i hyresrätt, 1 152 544 lägenheter i bostadsrätt och 1 898 259 lägenheter i äganderätt. Det saknas uppgifter för 1 818 lägenheter.

Av lägenheterna i småhus är 91 procent äganderätter (1 897 276 lägenheter). Av lägenheterna i flerbostadshus är 58 procent hyresrätter (1 464 894 lägenheter) och 42 procent bostadsrätter (1 042 582 lägenheter).

Observera att SCB:s redovisning av upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Antal bostäder per upplåtelseform och hustyp 2018-12-31. Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
SCB:s upplåtelseformer

Småhus: avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus: avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus: avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen