Bostadsbeståndet i Sverige

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det cirka 4 633 660 bostadslägenheter i Sverige vid utgången av år 2013. Redovisningen av bostadsbeståndet baseras på det nationella lägenhetsregistret.

Bostadslägenheter kan redovisas efter hustyp och/eller upplåtelseform. Fördelat efter hustyp fanns det 1 999 960 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 332 250 lägenheter (50 procent) i flerbostadshus, 222 330 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 120 (2 procent) i övriga hus. Specialbostäderna var fördelade på 124 470 för äldre och funktionshindrade, 85 920 på studentbostäder samt 11 920 på övriga specialbostäder.

Fördelat efter upplåtelseform fanns det (exklusive specialbostäder) totalt cirka 4 411 340 lägenheter, varav 1553 090 lägenheter i hyresrätt, 1 021 250 lägenheter i bostadsrätt, 1 834 600 lägenheter i äganderätt. Det saknas uppgifter för 2 390 lägenheter. Drygt 90 procent av lägenheterna i småhus är äganderätt (1 834 140 lägenheter). Av lägenheterna i flerbostadshus är 60 procent hyresrätt (1 399 900 lägenheter) och nästan 40 procent bostadsrätt (930 830 lägenheter).

Observera att SCB:s redovisning av bostadslägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Bostadsbestånd 2013-12-31
Antal bostäder per upplåtelseform och hustyp 2013-12-31. Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Anna Andersson /Boverket

SCB:s upplåtelseformer

Småhus: avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fri-tidshus).
Flerbostadshus: avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loft-gångshus.
Övriga hus: avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej