Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hushåll med begränsad ekonomi

Granskad:

Bostadsmarknaden fungerar ofta dåligt för hushåll som har svag ekonomi. Bostadsbyggandet riktar sig ofta till hushåll med högre inkomster, medan lågt betalda yrkesgrupper har svårt att klara de hyror och priser som gäller i nyproduktionen.

Sveriges befolkning har ökat kraftigt under en följd av år och bostadsbyggandet har inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. Bostadsbyggandet har dessutom i hög utsträckning riktat sig till hushåll med högre inkomster. Många av de bostäder som byggs på marknadens villkor är för dyra för att hushåll med låga inkomster ska kunna efterfråga dem. Det gör att det blir svårt för så kallade "key workers", det vill säga förhållandevis lågt betalda yrkesgrupper som arbetar med samhällsnödvändiga uppgifter inom offentlig sektor, att byta bostad. Därmed uppstår också svårigheter att rekrytera personal till dessa jobb. De flesta kommuner uppger att det är svårt för unga och för nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden. Ett annat problem är att hushåll som i övrigt inte har någon social problematik hamnar i hemlöshet och blir hänvisade till olika tillfälliga boendelösningar via socialtjänsten.

Bostadsmarknaden fungerar ofta dåligt för hushåll som har svag ekonomi och det är inte bara de allra fattigaste som drabbas. En urvalsundersökning visar att bortåt hälften av de 40 procent av hushållen som har lägst inkomster inte har tillräckligt mycket pengar kvar när boendet är betalt, för att klara övriga levnadskostnader (baserat på den kalkyl som Swedbank använder). Uppräknat på riket motsvarar det ca 770 000 hushåll, med sammanlagt 1,5 miljoner individer. Detta behandlas i rapporten "Boende till rimlig kostnad", länk finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen