Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknaden

Granskad:

Boverket är regeringens expertmyndighet för frågor kring utvecklingen på bostadsmarknaden.

Boverket följer och analyserar utvecklingen på bostadsmarknaden kontinuerligt och kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklas i olika delar av landet. Genom den årliga Bostadsmarknadsenkäten får vi in kommunernas bedömningar av situationen på de lokala bostadsmarknaderna.

Bostadsbeståndet i Sverige

Flygbild över bostadsområde med blandad bebyggelse. Foto: Johnér/Hans Berggren

Här finns uppgifter om bostadsbeståndet i Sverige fördelat på hustyper och upplåtelseformer.

Bostadsmarknadsenkäten

Barn med skateboard på en gård framför flerbostadshus. Foto: Franz Feldmanis.

Bostadsmarknadsenkäten riktar sig till landets 290 kommuner, som får svara på frågor om bland annat förväntat bostadsbyggande och läget på bostadsmarknaden.

Byggprognos

Byggkranar mot en blå himmel med små moln. Foto: Hans Ekestang

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen