Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsförsörjning för olika grupper

Granskad:

Boverket följer utvecklingen på bostadsmarknaden för olika grupper. Läget på bostadsmarknaden påverkar möjligheterna att få en bostad. När bostadsmarknaden inte är i balans slår det hårdast mot de grupper som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden. Det kan handla om att man är ny på bostadsmarknaden och kanske saknar kötid, fast inkomst eller referenser.

Kommunernas bedömningar av situationen för olika grupper

För att kunna uppfylla bostadsförsörjningslagens (SFS 2000:1383) mål att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder krävs det att kommunen har en bra planering för bostadsförsörjningen. Att planera för bostadsförsörjningen handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet utifrån hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas. Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur befolkningen förändras över tid är en nyckelfråga, men det handlar också om att inventera det nuvarande bostadsbeståndet och skaffa sig en bild av hur olika hushåll bor idag.

Här kan du ta del av kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden när det gäller följande grupper.

Ungdomar

Två ungdomar umgås på café och tittar på en smartphone.

Ungdomar tillhör ofta dem som har det särskilt svårt att få tag i en bostad på den lokala bostadsmarknaden.

Studenter

Två ungdomar sitter vid uteplats på loftgång. Foto: Hans Ekestang.

Knappt hälften av landets högskolekommuner bedömer att det råder underskott på bostadsmarknaden för studenter vid högskola eller universitet.

Äldre personer

Två äldre människor promenerar tillsammans i en park. Foto: Hans Ekestang.

Antalet äldre personer i befolkningen fortsätter att öka och det kan behövas ett tillskott av bostäder för äldre personer även där befolkningen minskar. Det kan gälla såväl vårdboende som vanliga lägenheter i hus med hiss.

Personer med funktionsnedsättning

Glad ungdom med Downs syndrom hänger med kompis i sovrum. Foto: Scandinav bildbyrå/ Anna Roström

Många kommuner uppger att det finns för få bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Nyanlända

En pappa och femåring dotter kramas kind mot kind. Foto: Scandinav bildbyrå/ Viktoria Henriksson

En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunerna har ett så kallat bosättningsansvar för nyanlända.

Hushåll med begränsad ekonomi

Familj med två föräldrar och ett barn tar fram plåster i köket. Foto: Peter Kroon

Bostadsbyggandet riktar sig i stor utsträckning sig till hushåll med högre inkomster medan lågt betalda yrkesgrupper har svårt att klara de hyror och priser som gäller i nyproduktionen.

Hemlösa

Person som står utanför ett garage, bredvid en flyttkartong.

Boverket följer kommunernas insatser mot hemlöshet. De flesta kommuner erbjuder särskilda boendelösningar, ofta i form av andrahandskontrakt, för akut hemlösa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen