Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hälsa och inomhusmiljö i ditt boende

Granskad:

Din hälsa och inomhusmiljön där du bor påverkas av flera olika saker, till exempel hur god luftkvaliteten är. Fukt och buller är dåligt för människor och ska därför dels förebyggas, dels åtgärdas.

Buller

Bullermätare. Foto.

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Luft och ventilation i bostäder

Genomskärning av ett hus som visar luftströmmar. Illustration: Boverket

Frisk luft inomhus är viktigt för vår hälsa. Här kan du läsa vilka regler och system som finns, och vad du själv kan göra för att få en bra ventilation och en bra luft.

Fuktproblem

Mätning i krypgrund. Foto:

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Det är ett ansvar som byggherren och fastighetsägaren har för dem som vistas i byggnaden.

Värmebölja

Foto: Hans Ekestang

Det är svårt att i samband med en värmebölja genomföra byggnadsåtgärder som direkt leder till en hälsosammare inomhustemperatur. Här kan du läsa om några saker du kan göra på kort och lång sikt för att undvika höga inomhustemperaturer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen