För dig som bor i villa

Du som bor i villa och ska bygga eller renovera kan behöva bygglov innan du börjar. Du söker bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan.

Du som bygger, köper, bygger om eller bygger till en villa bör också mäta husets radonhalt. Radon är en osynlig och giftig  gas som kan leda till lungcancer om halten i luften är för hög.

Bygga utan bygglov

En kvinna som målar taklisten på en friggebod. Foto: Scandinav

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov.

Bygga med bygglov

Renovering av villa. Foto: Scandinav

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Radon

Villaområde där bara sluttande hustak syns över häckarna.

Här får du information om vad radon är och när det är farligt. Du får också veta hur du mäter radon och hur du sanerar radon.

Bygg & renovera energieffektivt

Villa med byggnadsställning. Foto: Hans Ekestang

Det finns regelsystem för hur man ska bygga nytt och renovera energieffektivt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen