Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv

Granskad:

Utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv beskriver övergripande samband för grön- och blåstruktur. Det handlar om viktiga funktioner och områden som är av värde för såväl rekreation och folkhälsa som för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och flera andra ekosystemtjänster.

Utvecklingsinriktningen kan även omfatta områden med skyddad natur samt värdetrakter som innehåller höga naturvärden och är viktiga för en övergripande grön infrastruktur. Ett flertal ekosystemtjänster inklusive ytor för klimatanpassning och vattenrening kan ingå.

Läs mer om ekosystemtjänster under rubriken "På PBL kunskapsbanken" i "Relaterad information".

I utpekade områden kan jord- och skogsbruk och andra näringar fortsatt bedrivas men på ett sätt som är förenligt med natur- och kulturmiljövårdens intressen och inte förstör förutsättningarna att bedriva friluftsliv eller upprätthålla ekosystemtjänster.

Utvecklingsinriktningen för natur och friluftsliv avses omfatta begrepp som bland annat: gröna kilar, gröna stråk, värdekärnor, värdetrakter, områden för värdefulla natur- och kulturmiljöer, rekreation, friluftsliv, grön infrastruktur, grönstruktur samt fritid och folkhälsa. Oftast sammanfaller flera av dessa värden men en precisering är möjlig i ställningstagandet.

Följande underkategorier används för att beskriva utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv:

Underkategorier

Viktigt samband för natur och friluftsliv
Har funktionen att knyta samman områden av värde för natur och friluftsliv såväl på land som i vatten.

Viktig funktion för natur och friluftsliv
Av värde för natur och friluftsliv såväl på land som i vatten.

Sammanhängande område för natur och friluftsliv
Av värde för natur och friluftsliv såväl på land som i vatten.

Annan utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv
Här finns möjlighet att ange ytterligare utvecklingsinriktningar inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen