Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvecklingsinriktning för kommunikationer

Granskad:

Utvecklingsinriktning för kommunikationer visar de viktigaste förbindelserna och bytespunkterna för människor eller gods såväl på land som i vatten.

Det ska inte vara en heltäckande kartering utan fokus ligger på de viktigaste transportsambanden för kommunen eller regionen. Det kan till exempel vara varaktiga bytespunkter i kollektivtrafiken såsom stationssamhällen dit lokalisering av ny bebyggelse kan komma att ske för att ytterligare stärka strukturen och resandeunderlaget.

Följande underkategorier används för att beskriva utvecklingsinriktning för kommunikationer:

Underkategorier

Förbindelse för kollektivtrafik
Spårbunden trafik eller varaktigt stomnät för busstrafik.

Förbindelse för cykeltrafik
Huvudnät för cykelvägar, cykelleder eller expresscykelvägar.

Förbindelse för godstrafik
Tunga transportstråk, citylogistik, led för farligt gods etcetera.

Förbindelse för övrig persontrafik
Planerade större vägreservat, kringfartsleder etcetera.

Bytespunkt för kollektivtrafik
Bytespunkt för spårbunden kollektivtrafik, persontrafikfärja och busstrafik.

Omlastningspunkt för gods
Kombiterminal, från färja till järnväg, lastbil till järnväg, färja till lastbil etcetera.

Flygplats
Både civil och militär flygplats.

Hamn
Både civil och militär hamn.

Annan utvecklingsinriktning för kommunikationer
Här finns möjlighet att ange ytterligare utvecklingsinriktningar inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen