Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utredning avseende behov av undantag från energireglerna avseende timmerhus och andra skyddsvärda byggnadstyper

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
13

Boverket har genomfört ett regeringsuppdrag, där energireglernas  påverkan på möjligheten att uppföra timmerhus och andra skyddsvärda byggnadstyper har utretts. Enligt myndighetens utredning är omfattningen av hindrande regler för timmerhus mycket begränsad. Boverket avstyrker därför förslaget om att införa ett särskilt undantag.

Boverket har genomfört ett regeringsuppdrag, där energireglernas påverkan på möjligheten att uppföra timmerhus och andra skyddsvärda byggnadstyper har utretts. De flesta timmerhus som byggs i Sverige är fritidsbostäder och undantas därför redan i dag från BBR:s energiregler. Därutöver har byggnadsnämnden möjlighet att, i enskilda fall, medge mindre avsteg från energikraven.

Nybyggda timmerhus med isolerade ytterväggar har inte svårare att uppfylla energikraven än andra nyproducerade småhus. När det gäller timmerhus med oisolerade ytterväggar kan, enligt Boverkets utredning, även de uppnå energikraven genom att kompensera med bättre isolering av tak, golv och fönster, genom att begränsa storleken på byggnadens fönster, samt genom att anpassa byggnadens form. Det är även möjligt att isolera vissa av husets väggar, något som är avgörande om man till exempel vill bygga i två plan.

Införandet av ett särskilt undantag för timmerhus och andra skyddsvärda byggnader skulle enligt Boverkets bedömning medföra svåra gränsdragningsproblem och komplicerad rättspraxis. En avvägning måste också göras mot samhällets behov av energieffektivitet och principen om kostnadsoptimala nivåer avseende byggnaders energiprestanda. Boverket avstyrker därför förslaget om att införa ett sådant undantag.

Tillbaka till toppen