Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förslag för fortsatt arbete med verktyg med platsdata

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
21
ISBN (PDF):
978-91-89581-33-3
Rapport:
2023:16

Boverket fick år 2023 uppdrag att förvalta och utveckla ett verktyg med platsdata. I denna rapport redovisas det förslag för fortsatt arbete med verktyg med platsdata som syftar till att ge relevanta aktörer tillgång till verktyget från och med den 1 januari 2024.

Boverket ser att det finns ett mycket stort intresse på nationell, regional och kommunal nivå för att verktyget med platsdata ska leva kvar i statlig regi och fortsätta att utvecklas från år 2024 och framåt. Verktyget kan utvecklas till att bli en kunskapskälla för fler aktörer. Det kan, samtidigt som det används i arbetet för att minska och motverka segregation, även breddas så att det svarar mot fler av de behov som finns i samhället.

Tillbaka till toppen