Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handbok för trafikstrategiskt arbete

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
65
ISBN (PDF):
978-91-8045-094-2
Rapport:
Trafikverkets publikationer 2022:164

Handboken för trafikstrategiskt arbete visar hur frågor om tillgänglighet konkret kan hanteras i kommunal planläggning och regional planering. Det ger förutsättningar att hantera avvägningar mellan motstå­ende intressen i de olika planeringsprocesserna.

Syftet med handboken är att sätta transportsystemet i sitt  sammanhang och sammanlänka olika områden inom samhällsplaneringen. Fokus är frågor kring resor och transporter, samspel mellan markanvändning och transportsystemet samt digital tillgänglighet.

Handboken ska vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med trafikfrågor, till exempel vid framtagandet av en trafikstrategi som är anpassad efter den egna kommunens eller regionens förhållanden. 

Handboken är framtagen av Trafikverket i samverkan med Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Handboken finns som pdf på Trafikverkets webbplats.

Handbok för trafikstrategiskt arbete (på Trafikverkets webbplats)

Tillbaka till toppen