Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Duvedmodellen

Boverkets utvärdering av steg 2

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
45
ISBN (PDF):
978-91-89581-10-4
Rapport:
2022:12

Boverket har medverkat i projektet Duvedmodellen för att sprida erfarenheter och kunskap om hållbart samhällsbyggande. Denna delrapport ingår i slutrapporteringen av Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0.

Boverket har följt upp och analyserat projektets resultat utifrån utfästelserna i ansökan till Vinnova. Analysen omfattar steg 2 i projektet och omfattar inkommet underlag fram till den 8 augusti 2022.

Ansvarig för projektet Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0 är Arkitekturskolan KTH.

Tillbaka till toppen