På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
109
ISBN (tryck):
978-91-7563-710-5
ISBN (PDF):
978-91-7563-711-2
Rapport:
2020:18

Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt energiprestandadirektivet, om de ändrade kravnivåerna skulle införas. Uppdraget rapporterades till regeringen i september 2020.

Uppdraget bygger vidare på en rapport från maj 2019, där Boverket lämnade förslag till regeringen på implementering av krav på laddinfrastruktur för laddfordon enligt EU:s energiprestandadirektiv.

Förslaget om ändrade kravnivåer innebär att vid ny- och ombyggnation så omfattas såväl bostadshus som uppvärmda och ouppvärmda byggnader av ökade krav på laddinfrastruktur vid parkeringar om minst fem parkeringsplatser. De skärpta kraven på både förberedande ledningsinfrastruktur och antal laddningspunkter vid ny- och ombyggnad bedöms kunna säkerställa att ungefär 17 000 laddningspunkter per år tillkommer.

Klimateffekten är osäker

De indirekta effekterna, det vill säga i vilken utsträckning ändrade kravnivåer på laddinfrastruktur påverkar antalet laddfordon, är svåra att bedöma. I uppdraget har vi analyserat i vilken utsträckning ett ökat antal laddningspunkter ger incitament till att byta från fordon som drivs med fossila bränslen till laddfordon. Tillkommande laddningspunkter har i bedömningen av klimateffekter tillskrivits en effekt på tio procent.

Utökade kravnivåer på laddinfrastruktur bedöms kunna leda till en minskning av utsläpp av växthusgaser, minskningen är dock mycket liten i förhållande till de totala utsläppen i transportsektorn. Bedömningen är att de ökade kostnaderna troligtvis inte vägs upp av klimatvinsten.

Risk för orimligt höga kostnader för fastighetsägare

Boverket bedömer att kostnaderna riskerar att kunna bli orimligt höga för enskilda fastighetsägare. Detta gäller även om de undantag som direktivet medger skulle tillämpas. Vi ser också att det finns en risk att utökade krav på laddinfrastruktur kan komma att leda till krav på investeringar och ökade kostnader även i områden där efterfrågan på laddningspunkter saknas.

Ledningsinfrastruktur i ökad utsträckning bedöms kunna vara effektivt huvudsakligen för parkeringar som är avsedda att användas under längre tid, exempelvis parkeringar vid bostäder eller arbetsplatser.

Tillbaka till toppen